ארכיון ActivePaper ‭'.-v : . .? .‬־‭?:‬י•‭?;-‬־עףמארדעט ‭?? :?‬ • • •‭? ::?‬ ?•? •T :י ‭;.v..:.‬ •? ‭: '? ..‬ ־ ' דעם ‭;' ,V.‬ • ‭..‬ י ‭.=‬עםטדייכיישען ‭'.".-: ::?V‬•? ‭1 rf V‬ קרויז־פרינץ : י ‭:?‬• י ‭?"‬ י ‭??I::‬ימיט ?יי‭? ??‬ ?י? ‭'?'‬ זייז ‭f . -r‬ י? פדוי ‭.T‬ • ‭:'‬ר' "־.י. - דער מאָמענט, 29/06/1914
imageimageimageimageimageimageimageimageimage