ארכיון ActivePaper 64 תוצובק תוגיל ב' ומייס הכועמה השקה ותויב ןהיתודלותב דלש םיימעפ התמישמב( וליאו הפצ - למרחב, 01/07/1962
imageimageimageimageimageimageimage