ארכיון ActivePaper I ממ!8"81^!1 ?11"1חק 711)!3101311]^.111*¥1!5יצל I " ,.,. ?231ג ו?. 1 , ?-?-11, 1 1111 ז . וווי !!. ? . ר ! ? . ! -.^ .? ז ? ? ??! ? ?- ? ... 11 יו^^^^ ? ו?? !!! ! ! •**-?*![!!!*!*.^• ? ?!? ו*[!!!!^**(^*וז^וע^'^*^*•^!''*'*^"^**^'^^^?^*^ 14309196^0^0690696329 ***^'*^** 1 - הצפה, 30/01/1950
imageimageimageimageimage