ארכיון ActivePaper העבט הינא תינונבל השגנתהש תייכימב - הבקר, 25/08/1960
imageimage