ארכיון ActivePaper איבערשטעדט או ן; שטעטלעך. גאויפגעצ8פט דןיךזדדיי - דער מאָמענט, 16/11/1927
imageimageimageimageimageimageimageimageimageimage