ארכיון ActivePaper הקרוב הקרוב שינויים שינויים דרסטיים דרסטיים‭,,‬ה־ ה- ‭g^s2E^^^s^s^^^^^^^^ssffl!«^^^^^^^^^M^^^^«‬ ‭^^‬ מזכירים מזכירים את את חשינויים השינויים | שח שחלולן! ך 81י ‭I iSiiS P11L‬ בעשור בעשור שח שחלף לי* בהרב בהובלהלה האוי האוי־" ‭a 13"? Kl% ill I‬ דית דית‭..‬השינויים השינויים יתבטאו יתבטאו בעי בעי־" I $י ‭p ISPi (ffwH^‬ קרקר בבנין בבניך כלי־שיט כלי־שיט , גדולים גדרל י ם ‭I E&H W3 'fwl\ 1‬ ומהירים,המופעלים על ידי להי ציוד ציוד אוטומטי אוטומטי תגבר וצוותים רצוותים ק קט־ט" ‭^JSm ¥ W^i fe'L«JMTO‬ נים מטענים גים מטענים . • תגבר אהודים אהודים הנטיי הנטיה במכולות במכולות להובלת ? לת ‭.j r \M ^ l m^i0^Mim. Wm‬־ ‭$^i$r0^ V: Wi‬ י ולארז מאת * אריאלה לדיקלה ראובני ד»ודוי wl •‭h h ^iy^W^iWJtA:‬ ‭))‬קקונטינרים ונטערים) ) או אן באניות באניןת גל גלנוע ךלק :ןע ‭)) smasasMBBS i^^‬רול רול און און _ רול רול אוף אוף מטעני ‭..((‬ההובלה ההובלה ‭r _‬ בצובר בצךבף — של של מטעני דלק ‭^^‬־™מ־ץרך "־' ‭rr""™"""^ r‬ ותבואות ותבואות בתפזורת בתפזורת‭,,‬תיעשה תיעשה ב ב"־ ־‭1 11 ' * " "*‬ י ‭j I‬ ו אאניות־ענק ניות־ ?ננק‭..‬ ;־; ‭(! f LU ,j , , I—‬ ך ף, חברות חברות הספנות הספנות הישרא־ הישרא־ י‭",‬י ‭] ] j j j‬ י ;־ נ ג- י ‭- -‬ ליות ליות ובראשן ובראשן חברת חברת הספנות הספנות j י ‭r ""‬ י—י J ־ ‭'.r J‬ י י ‭" } , j‬ י הלאומית הלאומית " "צים צים‭""‬ נערכות נערכות לק־ לק־ ‭I ,‬ י x י ־ ‭! -‬ דאת דאת השינויים השינויים הטכנולוגיים הטכנולוגיים ‭--^.----‬י‭-- -''".‬ י ‭' ~ -‬ ־" ' iו ‭. -, :? ???,.‬ י ו ‭:? "??:':- -‬ '•. I י י ‭, :7- 'i: r‬ י ? - דבר, 27/03/1970
imageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimage