ארכיון ActivePaper הרב ישעיהו שנוירא ‭"1‬ד $חיות,כדי ?ראות במפ^תט של רשעים.טצוה ע?ינ‭5 1‬בנ1ת ולהקים גאז,טח שנחרב ונהרס שם בידי תצר הצורר.וא‭?1‬ט נסתר ?בו האמין,כי בכ5 ואת טנויטים בשמועות השואה,וכי עור נזכת לראות בע^ות מחמדינו גאזלים טניא ההריגה. וטשנתאטתו השמועות שעת"ם לאימה וטשהניעתודרישת שלום" ‭" ,‬ מאחיו הרבי טפיאסיצנח ז"ל,בי הוא וכל ביתו חיו לחריפה,שוב לא עצר כוח לחיות,פתאום עמר לבו.הוציא נשמתו כבית ניסו הרב חנוך בורנשטין בירושלים בערב שבועות תש"ח והובא לקבורה על הי־הזיתים. היה אוהב ישראל בכל לבו, וזכה נם להיות אהוב על כ?אשר הכירוהו.ביתורי העובד ראה אח התכלית של שיבת צילז,ועם היותו הברהפועל המזרחי" היו קשריו איתנים " עם בל חוגי העוברים לה־ בונים.ינון שטו בפ&ר החיים של אהבת ציי] ובוניה. $ קלזמ - דבר, 15/06/1945
imageimageimageimageimage