ארכיון ActivePaper >* . %? . * . ?. • _ . < . * * . *^ .1_.וו**^^11 } ?> 1 ^>< ו ^1ן % 4. 4 77 ** • ^"." .* ." II 7ו I רלשו 9* 1 1 0 \0 רו 0 71 9 ד 3* 1 1 9 רז ^ 9\ ןכראהו ||>|| ו** 171א ^ וו'וו ג'1שו7 * ? ? 'X י/־י י \> ל יד | 1ד>\>>1>^ לולתדלד ^חונ גלד ל2/§%9 IX 13 .יו" 8 !X / |/I I I 19 "• *^^ "*־ - על המשמר, 04/01/1962
imageimageimageimageimage