ארכיון ActivePaper .^.•.•*-" - >^ .*11 ^ , * .* *!_. . " * 8 1 17 71 X ^ 1 1 ^*8 1 לש * .1 I 7 \£ ין * 1 10 רוולרל '1 ? • >; + * *י* 97 -1 11 *>^\^ ד"1ד'% !^¥ - 1ז- *1%%^%*-* " 1 ^ י / * 1 ^ י 1 י 1 " ?? 11 - _ * 1 ^ • *'' * 170 ' _ - 1 * 6 א** ^ " ! - * ־* ־י - על המשמר, 09/01/1962
imageimageimageimage