ארכיון ActivePaper התקוות קשות על שיירות ליד ירושלים* —הודעתו של מנהל לעכת המודיעין הממשלתית בירושלים בליל חג המולד,כי כביש ירושלימ־תל־אביב־יפו־לוד יישמר ככל כחיר,התבדתה הי? מהר.אכן מוסיפים כוחות הממשלה לחפש בשק אצל נוסעים יהודים בכביש זה,אך לא יכלו למנוע התקפות דמים על הנוסעים.ביום ו' נפלו קרבנות יהר דים בדרך תל־אביב־יתשלים ובדרך ירושלים־הרטוב.כן נפצע קשה אחד מנוסעי שיירה מים המלח לירושלים. רכבות המשא מלסיפית להשדד פעמים אחדות ליום. לפרשת ההתקפות על התחבורה נתווספו יריות חיילי הלגיון הערבי אל ניטעים יהודים בנוה־שאנן אשר בהיפר‭,,‬והתקפה על שיירה בנגב. לאחר קרב קשה עם כנופיה ערבית בנגב באו כוחות השלטון לאסור את אנשי ההגבה היהודית על נשקם וגזרשו למתקיפיס הערביפ להסתלק כשלווה — אף הם על נשקם. התקפה המונית על כפר יעבץ נהדפה ובראה שלתוקפים נגרמו אבדות קשות, מעשי תגמול בוצעו ע"י ההגנה בכפר השלוח,ברוממה ובמחנה בדואים ליד ירושלים,במחנה בדואים על הר הכרמל ובכפר סלמה ליד תל־אביב. סופרנו בירושלים בוסר: הנס בייט,נן ‭,46‬מהנהלת לשנת "עלית הנוער" בירושלים,מנתם אורן כבן ‭,30‬ מהמחלקה לנוער של ההנהלה הציונית, אהרן פילמן סטודנט מהאוניברסיטה העברית,אברהם שער מתל־אביב נפלו ביום ו' בהתקפת מרצחים על שיירת מכוניות שלנו שיצאה מתל-אביב לי־ רושליפ.באותה שיירה גפצעי ר.רדוביל־ סקי משכונת מכבי בתל־אביב,אריה שול - די מרהוב הושע 21 בירושלים,חיים דרעי מהעיר העתיקה ופשה לנרסברג בן 33 ;זמחנה יהודה בירושלים פצועים קל.בשיירה שנסעה ביום ו' להר טוב נפלו מידי -מרצחים,דב שיינבלומ ואלדד קישויי, בני עשרים וחניכי בית הספר לילדי העוב־ דים ע"ש ארלחורוב בירושלים.נפצע בשיירה זו,אכימט רוטנאוט.מהשיירה נעלם עובדיה כדורי. בשיירת המכוניות של חברת האשלג שחזרה ביום ששי או?ר הצהריג לירושלים נפצע קשה לוי שפיגלמן מעובדי החברה. מהעיר העתיקה תוגאו ביום ששי לבית־ החולים הדסה שני צעירים פצועים: יוסף שלום בן 16 ורפאל עמר בן ‭' 18‬ הם גורו על ידי הצבא כשהם עלו על גג אהד הבתים. אתמול הובא לבית־החולימ גועם צור משכונת קסמון אשר נודה על ידי ערבים בערפו.כן נמצאים גבית־ההולים עוד ששח פצועים, יו3 ששי היה יום התקפה רצחנית על שיירותינו בשערי ירושלים מכוונים שונים.הנהג י.א&דורטקי,שנסע בראש השיירה מתל־אביב לירושלים,שבמכוניתו בהרג נייריות הפורעיפ הנס בייט, סיפר: השיירה היתה מורכבת משלושה אוטובוסים של "אגד'" גוכונית משא אחת ' ושלוש מכוניות קטנות.באחת מהן יסעו הברי הנהלת הסוכנות היהודית גולדה מאירסון,י.גדינבוים,נ‭..?‬קולודני ומדר, סקולמן מהנהלת "הדסה" באמריקה. בהגיעני ליד דיר איוב הותקפנו ביריות אך הצלחנו לעבור את מחסום האש. ס8ול לקריר.ענבים עברה על סנל מכוניתנו משוריין ז!חד,מגינית זו חזרה ועצרה אותי.השוטר הבריטי שאלני מד,היי היריות וביקש לתת לו את הבראן.השיבותי כי הגדאן נמצא בידי החייל היורה בתוקפים.השוטר ביקש אחר :ך להבות ליתר מכוניות השיירה.משהמשכנו והגעמאות ילדים לםין-ירפ, נולד ב־1901 בבליברודר,שבגרמניה. עוד בהיותו כגולה טיפל בשאלת עלית הנוער לארץ-ישראל ומשעלה לארץ ב־1935 הוא היה האיש שיחד עם הגרימה סאלד קיבל את העולים הצעירים ידאג לסידורם.לא היתה פעולה אחת עול פרת סאלד נעלית הגוער בלי שיתופו של הנס בייט,ומאז פטירתה היה בייט המבצע העיקרי של כל עניני עלית הנוער.לפני כשנתיים סייר בארצות רבות באירופה וחקר את שאלת הילדים היהודים ששרדו כדי להעבירם לארץ. בזמן האחרון עיבד בייט תכנית גדולה לקליטת גוער על ידי התישבותם מיד בנקודות חדשות ובוגרי עלית הנוער והלק מהותיקים ילבישו לעוליס ההדשיט כמדריכים בחקלאות. אהרן סילמן נולד בירושלים ב־‭,1923‬ סיים את בית הספר העממי תחכגיוני והמ - טיר לימדיו כבית התנוך התיכון.מבר מחבות העולים,מדריכס ומרכזם.משסיים לימודיו נמצא בשרות העפ שלוש שניס. היה חבר משגב עט.חזר לירושלים.הידש נו אל קרבת הקאסטל הותקפנו באש יריות פרימת.גדורים עפו אלינו ופגעו במכונית.הנס בייט,אשר ישב במושכ הראשון ליד האשנב מימין לנהג נפגע בראשו ודם רב נזל ממנו.הנהג המש־ נה חשב שהיה‭:.‬ נפצע ואמר לקהת את ההגה בידיו,אל הנהג הראשון דהפל הצידה והמשיך בנסיעה מהירה תיו אש הכדורים הגדולה,אחת גמלוניות השיירה נפגעה ובקושי המשיבה את דרבה עד שהגיעה השיירה למוצא והחלו לברר פי ההרוגים והפצועים אשר כולם הועברו מיד לבית החולים הדסה. אין אמת בידיעה,שנתפרסמה אמש ב"מברק‭,"‬כי ג‭..‬מאייסון נפגעה. הידיעה על מותו של הנס בייט נ3ו־ 1ר‭!!"/7,‬מהר בירושלים.עוד בראשית השבוע נראה מלא חיים ומרץ לקראת הכנית הקליקה הגדולה של רבבות נוער.ביום ב‭,'‬משהחליט לנסוע לחיפה ולעתלית בקשר לסידורם של ילדי הפליטים העירה לו אשתו:הפעם אי‭" ,-‬ י רוצה שתסע: הנד אב.לארבעה יל‭;-‬ דים" והוא השיב : אך שפ מחכים משה שטרנזיס ה־ ‭5 ,‬א ליגור.־ ; ג3פר חהורש ארונו 'של מ־גהשםרנויס שנחיה ביום ל, ' בחיפה בשיירת המכוניות מהעמק, הובא ביום יי אהת"צ,לכפר החורש בלוית משמר כבוד של נוטרי הגוש ומועצת האזור.באבל כבד לווהו חברי הקבוצה לקבורה.דברי הספד אמרו ס.לבני בשם כפר החורש ושמואלביץ מארגון נהם שהנרצח היה מחבריו.הנרצח נמצא בארץ רק חדשיים, ניצל ממחנה ברגן־בלזן רווק,בן 4י,הניח אחות בירושלים ואהות שניה במחנה הפליטים בגרמניה.עם הורדת הגויה הודיעו לכפר החורש שגם החבר השני.מתתיהו דוידוביץ.מת מפצעיו בבית החולים בחיפה.ארונו יועבר היום לקבוצה, משמרות ערגימ 33כי* ראשי משגרות טאדגוניפ עדביב הועמדו לאורך הגביש הראשי בדרום האר'ן ודורשיס תעודות זהות מכל היוסע־ם, אפילו מקצינים אנגלים הנוסעים במכוניות צבאיות.המענין שבדבר שהקצינים מטלאים את הדרישה וגואים את ויעןדיתיהם.נמקרה אחד החריפ המשמר מכונית ג'יפ בר‭0:,‬עו קציניכ‭-.‬וריד את הנוסעים והסתלק עם המכונית. י*ולדי ני&ק משכפ ה;יעו להיפה אור ליוג: ד‭',‬ ב־3 אחרי תצוו?הלילה הגיעה מכונית־טקסי (מספר ‭,(245‬כנראה משכם,עם מספר אנשי הכנופיות הערביות אל מחנה הצי בכורדבי בעמק זבולון.הם עברו את השער,נתקו את קוי הקלפון בחדר המשמר וחדרו עד למחסן הנשק.בהגיעם למחסן הנשק מצאו -את הסרגינט הערבי.הממונה על הנוטרים במ - קום — ישן' אבל הוא התעורר,התנגד לשודדים והספיק להוציא מידיהם רובה אחד מהנשק ששדדו.תור חילופי יריות הסתלקו השודדים ואתם הנוטר הזקיף שעמד ליד השער.הנוטרים הערביים מהמחנה רדפו אחרי השודדים ובעזרת הבדר איב החונים בקרבת המקום ת?ס־ שנים מה‭.3‬בהונם את הנהג.עצרו או־זס סד הגיע שוטרים ממשטרת קרית־תייט שאסרו את השניפ. במוצאי ?בת נודע.כי הזקיף הערבי שנעלט ד"א"קחגגיס את השודדים לתוך המהנה.כן נודע כי השודדים בברהס עזבו את הנשק והוא נמצא אחר 5ד גקדבת הסקופ, גשלק הנשק בטול 5רט ה8קח וממכר בנשק מתנהל בטול כרם באופן גלוי.טמיר הרובה בשוק הגיג ל־105 לירות יהיו ששלפו אפילו ‭.120‬ ברגע האחרון ?עצורי הנגב שוחררו. לימודיו באוניברסיטה העברית.חית חבר ועד הסתדרות הסטודנטים,חבר גוש ארץישראל העובדת ופעיל בגל עניני תא הסטודנטים של מפלגת פועלי ארץ־ישראל. עם פרוץ המאורעות התייצב בשירות והיד, בין מלוי השיירה ונפגע בשני גדורים בראשו.משהובא להדסה מת.אביו הוא החי מאיר 0ילמן,מעובדי תנובה גירו־ שלים. גויותיהם של הנס בייט ומנחפ אורן הובאו לאולם קרן היסוד,ומשמר כבוד של חברים בעבודה עמד לידן.רגיפ באי להיפרד מן ההרוגים. - דבר, 28/12/1947
imageimageimageimageimageimageimageimageimage