ארכיון ActivePaper ספר זכרונות בשני כרביט בשם "לצאצאי‭."‬ בתי ספר' סוסלים ועסקנים,ל;ל‭>>‬ אחןל מיטתה.לא נישאו כל הספדים‭:.‬ האחרונה לבית פינם.לפני שנתיים' קתו: י -הלהל/ טדג7י‭.\,/1‬קל,ל של ‭.;‬סץתס זיל. י ההלו‭--‬ד נערכד אתמול אחד"צ.הרבנים ‭;,,‬ הראשיים,הרצוג ועוזיאל.מזקני ירו.קול־‭>0‬ ראשי המוסדות,הלאומיים.מעובדי האוני־ ברסיטה מעברית יראשיה,מיריט ומנהלי מורים ד.וולדמן נגוז‭-,‬ ל6גו־‭-.5‬שיא הנהלת הועד .היה־די האמריקאי.יזלדמן שימש ‭5$‬ורות שניט במשרת ? טזגיר י ראשי והצטיין בשליחוי-וכ פוליטיות שונות.באירופה,בארץ־ישראל ובארצות ‭;;‬־ות‭1\‬ בשט ד,יעד היהודי יי‭!;‬מרי‭!-'?‬י. ;סט‭(*-‬ יכר תאיטה.אומנתו של ר' דוד ילין, - מתה אתמו?בבוקר בבלתה בי־ושלים,בשנת השבעים וחמש לתליה. בת־ של ^ יחיאל י ביכל פינס,נכדת ר' שמריה לוריד.ימו־ לוילזב‭..‬י.יי‭(7;‬ ־?גל־דז‭!732x1;‬לבטל‭-*‬ ב‭>:‬ י -לגי חייו.התמסרה למעשי עזרה סוציאל־ת ‭/.‬נינים ומאז מתה אטד‭.,‬בסוף למלחמה ש*ב‭,"‬ עמדה בראש בית־החולים לחולי רויז קול "עזרת נשים" בירושלים.גלתה יחד עם בעלד,לדמשק במלחמה שעברה.י היכךה פגרי פלוגות הסער בתוניס ?בין חיילים הרסנים הרוגים בתוניס נימצא* גופות של כלוגות הסער ס.ס.זו הפעם הרא־ שונר,שפלוגות אלו נשלחו מחוץ לאירופה. לפי תעודות,שנמצאו אצלם,הם הובאו במטוסי הוגלה רק לכ-ני שבועיים לקית י אי ‭?) £‬• ילין - דבר, 30/04/1943
imageimageimage