ארכיון ActivePaper למרגרינה "בלו־בנו־" עכשיו - תוצרת הארץ I הכנו מודיעימ כזה שקבלנו את ,ד!זכות היחידה לייצר כשגיל י ארץ• 8 ישראל והמזרח הקדוכ את המרגרינה " בלו־בנד" ‭")‬שרט כחול‭£) 1 ("‬ א ‭0 ¥ 0 64 81‬ א ‭<81.0 £ 8 4‬ הידועה לשפ כעולפ כולו. י מעתה יוכל .קהל הצרכניפ ליןכל מרגרינה "בלו-בנד" ‭")‬סרנו ההול‭("‬ מתוצרת הארץ - עשויה כבית ההדושת החדש שלנו כחיפה והמיוצרת לפי הרצפגזיפ חמקודייפ של המרגרינה המפורשמת "בלו־ י בנד" ‭")‬ פרט כחול‭("‬ אשר הובאה עד כח מהוץ לארץ. ?המרגרינה בלו-בנד" ‭")‬סרט כהול‭("‬ מכילה את הויטמינים ם ‭4,‬ י " ושווה לחמאה כערכה המזין.היא מצטייכת כטעמה חנעיפ וטובה ' י לטגון,כשול ‭^,‬פיה ומריחה על לחפ.המרגרינה ‭.,‬ב ל ‭-1‬ב נ ד" \ ‭"):‬פרט כהול‭("‬ מיוצרת תחת פקוח ?משרד הרבנות כהיפה וכשרה ה* יי־ד/ ‭^^‬ י.למאכלי חלב י ה ו,למאכלי כשר י ‭.._‬יז‭II ^- _ ^^**^ 1‬ קנה חפיסה שד היום ‭^^!^^^^‬ חיפה תוצרת מזו!א י י בע"מ" ‭^^,'" ^^1‬ ‭^^'^80481*1[ "^ 810[ 84140‬ - דבר, 20/01/1939
image