ארכיון ActivePaper ?רת ‭./‬א.ואךפרזלאנז • פולים,עדות ועוד.מ־קונכוקיפ באו: האמריקאי‭,-‬האיטלקי,המצרי,ח־-־ולני, הדאני,האיראני,הצ'כוקלוואק־,הדו־ •מני,הלאטו־,ב"כ הכנסילז הפרוטפטאנ־ טית.טהטמשלח ניאו מר ג י יקוכס וקצין ־ניחת מר ק־םל.־ב. ביתל־אביב באה משלחת מטעם הועד הבועל של ־המהדרות.כן באו משלחות כיטעם עירית תל-אכיב,שלטונות הנטל, הנהלת חברת אשל ועובדי‭; ."‬ פ‭,"‬ ־ך ל־1 אחר חצחריפ ח;יע הארון לירושלים בלוית משמר בכור,אלטנת המנוח ומשפחתו. מהנהלתאוצר מפעל־ ים" טת"א " באו ללוי־ .בירושלים : ד‭..‬רמז .וא. זב־פקי. דברי ד.בן־גודיו; ד.כ ן ־ ג ו ר י ו ן נשא דברי הספד קצרים ואטד: מדוכאים כפליים אנו מל־ זים לבית עויטו היום את ואךפד־ז־ לאנד,חבר יקר .־נאמן,ט,־רר היח וערי: נפ'צ,שהלך מאתנו כאופן כת טראגי, - דבר, 06/12/1939
imageimageimageimageimage