ארכיון ActivePaper שנתיים למות אליעזר שיין ע?־זזנ1ש8ר נזבר'ת 8גי בימים הנוראים,ימי המא"ירע-ות.נדמה חיה יום-יום,כי הנה יתרחק דבר איום\מצד אחד — הטתגקש בג&שתפרו מתוך,יתא1ה לרצח.ומצד ישניד,אדם העומד על נפשו י וחרד לחייו.ביפים דהם ‭,,‬ ,ק>דרו אחריהם מחשבות לה"טנות,נתעורר בי הרצון להאוועאת הטורח,לשמחנ את דבריו.דירי הוא אוהב *א0ן לכל חי יוכה טאמיז בטוג הצ&ו!בלב האדם — סח.יגיד עתה ‭0 ?‬ת עושתק : !ורנו שיין בשעת וו,בשכל המושב מתגייס לשטירה? ?הפצירו אמנם לא לצאת בעדנים מהבית,פחד שרר מסביב,אך החכמתי ללכת לראות את שיי‭.;‬הרחובות היו מלאים שוטרים.עליתי לרחוב המרכוי ‭?) ?—‬וטח רא-ו עיני ‭—?‬ נם שיין בין השוימרים!צואדו עטו‭*!‬ .בטט&הת גדולה מחטת שיעוטו.שקט התהלך ‭-;‬בין השוטרים ושקוע במחשבותיו.עברתי על יח חרש, ןלםען לא ירגיש בי,כי ידעתי: עו-טד הוא עבש* על ןטשטרת היץדש‭,.‬הרהרתי: ודאי יש .תוכן וערך ‭? ?"‬ לחיינו,אם שיין שו&ר עליהם‭?.‬•־• עכשיו,בהעדרו יש ונצבת לפני דמותו ואני טח&שת בה פתרון _ לשאלותי‭*<-.‬ב!טו&יעות לי עיניו ןחחימות מלאות שקט_ טוב ' יל1 .ויש ונויאה לי בי |הגבוח חע‭>2‬תות •הטבילות על.עיניו מתקמטות מתוך י אי רצח — ורפות-יד ‭? . ?‬ י^ ‭!0 : ; ./ :‬ר> ורבי אליעזד ; שיין‭—-‬אי3ח ‭. :? ? :‬ במחנה זר י י (מטבחבי אליעזר שיי;ך"ל) - דבר, 10/04/1933
imageimageimageimageimageimageimageimageimageimage