ארכיון ActivePaper חוסר עבורה.הורדנו את ררת ; זהסתגלנז לתנאים שהטילו עלינו מעמסה הרשה ומכאיבה: בטל־ מאונם.מאמצינו חיו מופנים מעתה לגלות שטתי עבוד־ נפנים הקבוצה.וגפ נזה נתקלנו בחוסר אשראי שיאפשר לנו הקמה מפ - עלים.נעזרנו כמקצת ע"י בנק הפועלים ‭?*‬קי!הקבוצות והעזרה הזאת שימש" מנוף לזרם -החיים הכ י כ־יים בפנים הקבוצה. והנה באו ימי המאורעות.הנע־ ; נה.־-קת מהמושבה.השניל היהיר שקושר אותנו עם המושבה,הוא דר־ עקלקלות קשה ובלתי בטוחה.שבניתם הקרובה של נס ציונה הערנית,שכונת גרמני־ חיטלרי ‭1,".)‬פונט‭("‬ שמאכס;בתוכו כמאה עדנים וני"פ מיסיונרי ערבי, והשומרים הערבים בפירטי היהודים בסביבה — מוסיפים נופך של " נטה,־‭.";‬ מתנת חפתו־ לרווחת,נו אהלים מלבינים בהשבת הל־ל,מקשה ביחיד על השמירה. דרישתנו המתמדת מהסוכנות (שלא נענתה‭(!‬ להקים לנו בית ‭50)‬ איש אנו‭,(‬ •גבעת הקבוצים־ משרעת ל עורה ?י ? ־- ‭8 0 8 18 £ " 9 0 0 § 3/ 9‬ י ‭6 11‬ י , י‭₪₪ .;- ? 0₪ ^ 0.‬ך פ‭8₪9$ 9 1101? 1₪ *8‬ קינלה עכשיו משמעות נופפת.וה;ברור לכל,כי בתנאינו אנו פשע הוא ללשון כעת באוהלים! הגיעו לילות שמידה וצפ-ח מתוך ?מתיחות.פעמה בקרבנו.ההרגשה שזאת היא ההקדשה שלנו,זהו הנםיון והיא תקיף את כל השטחים — גם החברתיים והכלכליים.זהו כו-ר ההיתוך.מעתה אנו " ותיקים‭,"‬אזרחים במולדת. את דממת חלילה מלות עתה מוסיקת לויועת ומתמדת.צלילים חדשים לאזנינו — יריות וקולות -נפץ הנשמעים טנל צד.ואנחנו מקשינים,עיים לכל רשרוש, בחשבה הרת שוד ורצת.דרישתנו מהמשטרה — לאחרי שהיריות על גבעהנו תורו ונשנו — לתת נשק בירי נמת מאתנו — מצאה אוזן אטומה.הבטיחו " לבדוק‭" ,"‬ לראות‭."‬ותשובת המשטרה כשחוזמנת .בשעת יריות תכופות על חדד האוכל שלנו,הית-ה: " אנחנו עסוקים כעת‭.."‬ העוד תעמוד המשטרה -בסירובה? קב' " גוררונית‭" ."‬ במעלת‭."‬ ש.נ. יי ירד מן האוטו המוני?יית‭-?‬אנ־ב ליד תחנת ־ הרבכת ברחובות,תראינה עינ־ך מרחוק גבעה מוקפת ים של פרדסים,ועליה כפה צריפים,בתים ואהלים. המתבלטים נל־נו-ניו-תפ על רקע תירק ש‭:;‬פכ־ב. " גבעת הקיבוצים" היא, נך ת־"א בפ־ תושבי רחובות.שלשה קבוצים שוכנ־ם לא‭—;‬ קבוצת ‭.. "‬־. •- . ד-ניד‭",‬ מפולין,קבוצת " אחות" מגליציה,וקבוץ " השומר הצעיר" מפולי‭.;‬ קבוצתנו באה לכאן לפני שנתיים,בעצם ימי הפרופפאריטי.לא בנקל התגנרני על האכזב,־.שתקפה אותנו למראה המו־ שנה העירונית רתוכות,על כל קצפה ושאונת וחותם ת'יא הטבוע בה.קשה תיתה י .ם החדירה לעבודה חקלאית,בה ראינו א. ־( עיקר תפקידנו.ניסינו הרב־ ילא במעט גפ נכשלנו,מאמצינו התרי־ ריפ והמתמידים יא נשאו פרי רב וקיים. עם הלוו!הפדוםפריטי הועמדנו בפני - דבר, 19/06/1936
imageimageimageimageimageimage