ארכיון ActivePaper ל תסתכל בקנקן נ‭/;/‬ ^ז'ק₪ תל-אגיב. הה־שת ‭^^‬ - עכרייט‭18 [8‬ בתי ^ל‭^^^‬ בה"א התאחדו סינדיקט מ1בריי : גוו‭8^‬ אר:ו:פ נלחם לטיב התיוגרת‭,0,‬ול‭^!‬ הקבועים וכוי .באחד ה‭5-‬י5 התברר#ן לםינדיקט שיש יו טתר'ריט בתי'א,ב‭.^‬ץק6 הו5יע. י מוכר־ בקבוקי-גזוז ריקים,אש‭^!‬ מאח טחם זול־ם ב־‭5 3‬א"י םחמחו‭^:?‬ עטשלטים בעלי בת"חרושת. >י^ י‭£^}£0‬ ניט בקבוקים אלה,טבעאיפ אותם בב ־ן תם יטו שממלאים וטוגרים מכירת ‭,;‬ קמעונית.ב עלי בת"החרושת החלו אור י ^ ייפ ילבלתי מאורגנים. ל5ט יו טיט נת־‭!^‬ קלו : .ב-עלי.בית הדושת " עונ-נ" ו&וע^י^ במייצר גזוז,שטבר את סחורתו בעגיה־&ן יד.האנשים מגני החוק התנהגו ' ח־ו בניגון והח ־‭5 ^^‬חוק ועשו דין לעצמם.ארביןלז־ ויקו בעגלה >לקח1 את חבקב1קי‭,.6‬בי‭^^1‬ בי ד,ועטד1 ?דין ע"י הקעין אבגדזיי^ באשמת עשיית דין לעצמם‭:8'.‬י‭'-‬בע?י\ ^ כית־החרושת " עוננ" ופועל ^תד נ?נמ‭|/*‬ 4 בלירה אחת וחצי.טנהל הפנקסים‭2',‬תש‭!1?‬ תת‭^1‬ עטחם,לדברי התביעה — י8ו.־1רר 1י* 4י ליטר עליהם מניניריח עו"ד יזהר ז־יר • ‭.5‬־* ־־‭^?'*^ ?'*'‬ ענירות של זמן-הירומ תל־אנינ‭6.‬ אנשים,נוטעי או&נוע £ ומכוניות 1קנסו ע"י השו&ט ז ורכבי ב־‭^25‬ י נא"י כל אחד בעיון נטיעה טחו‭??‬גנ‭-5‬ ג ^ לות ת"א בלא רשיונות טהטשטרה‭,-..‬משפטי מאיימים ומחבלים ‭^'‬ י ^ יפו,חסן עלי ביבי 1תו8י‭&?‬י ‭, * "‬ י נאשמו בעוון התקהלות בלתי חוקית" " י ן זוכו מחוסר הוכחות.י* חם!עבר אל-כרים שנמצא ברשותו\י י " אגרופןהודה ואמר כי מצאהו בר־{ חוב‭..‬נדון‭.-‬למאסר חורש -או קנם ש‭* 5‬ ־ ‭-4‬לא"י. ‭— -‬ עבד א־לטיף ואחטר טוחטד נאש? י ?מו באיומים וקלקול (תבן) ובהכאת ' י בכפר פל טה. איש נידוני: הראשון ^ למאסר 6 שבועות והייני זוכה מחר * י ^ סר הוכחות. , י ן השופט — בן^רק ביפו.לנאשטיט י טענו עורכי־הרי!עיםא עקל ואבראה־ס נאגם‭^ ..‬ מאת המרכז לתנוך ‭. , '‬ ‭(1‬ 'הלמודים במוסדות החניך י6סיוו> לחופש הקי'ן גיופ בי,ט"ן בתמוז‭6,‬ ביולי עם גמר שעות הלמודים ליחודשו ביום א/ י"ט באלול‭6,‬ ב&פטטבר. ‭(2‬ רצוי,שהילדים למקומותיהפ" , ירוכז1 השנה בימ י החופש לש^ות את־ י דות ביום,ביהשגחת מחנך.המקומות חטעוניניק בהזמנת עובדים זטניי0 למטרה זו מתבקשים לפטה מיד אל־נו,־-לסוחרי ההספקה לנהמותולמנדט הנקרי־יי חועדק הכלכלית -שעל יד עירית ת? *ניב המציאה לנו לפרם1ם את חות־ דעתה של תחנת הנסיונות החקלאית" לסוכנות היהודית לא"י ברחובות בשאלת התערובת במזונות‭-,‬ לבהמות: א) אפשר להחליף טובין של חטה בטובין של אורז.כמות החלבון הכללי חנעכל בםובין-אורז היא קטנה בשליש טוו של סובין־חטה,לעומת זאת עולת^ מעט הכמות הכללית של החומר הנעי כל בסובין־אורז על זו שבסובין־חטה, ‭.1‬יש להחליף בהדרגה את סו־ ביךחתטה בםובין-אורז בתערובת. ‭.2‬לא לתת גטויות גדולות יותר טדי5 כמות םוביךאות בתערובת >א תע?ה על ‭35—30‬ אחוז ממשקלה. ב) במקרה שמחיר השעורה הוא , לדוגמה‭1.20—1,‬ לא"י,כד‭*<‬י לקנות סובין רק אם אי;מחירו עולה ע‭1—0,8 5‬ לא"י‭:..‬ אם בטשק נמצא מספוא.ירוק בכמויות מספיקות,אפשר לחקטי!את כמות הסובין בתערובת עד ‭15—10‬ אחוז במקום הסובין שתוצא מהתערובת אפ- , שר לתת שעורת או גרעינים זולימ אחרים ‭(2/3)‬ וכיספת ‭.(1/3)‬תערובות אלו עשירות יותר בחלבון ויש לסביא זאת בחשבון בשעת סידור המנה.את ההצעות האלה יש להתאים לתנאי בל טשק ולכמות המזון הגס המצויה בו..ראשוניפ" הופיע הקובץ הפתוגי־&סיבולוני " ?ראשונים" (הוצאת " תלטידיט‭,("‬המוקדש לתולדותיהם .וטהותפ י של הקורסים הפדגוגיים בנרורנת‭—,‬ ממוסד הידוע להכשרת ־ טוריט עבריימ ברוסית מטעם החברהמפיצו-חשבלת‭/'‬ זת המוסד המשמש " האריך חשוב וקובעברבה לחינוך העברי בשתי עשרות־השנים האחרונות,ולזכרם של ש3י מאו- י י רות הקורסים הנ"ל: אהרן בן משח כהנשטם וד"ריש‭..‬י טשרנא. י הקובץ מכיל שלשה־עשר -גליוניות־ דפים בפורמט -גדול זבו שני מדורות:־ ץ‭..‬לחעחכר^הקורפים יומורירומ הנ‭'?‬ל וב.למאמרים עיוניים גשאלות פךגו- י גיות ופסיכולוגיות.משתתפים במהוה א' (בסדר א"ב) ט.א.ביגל,נ. " נרינ־ בלט,ב.צ.דינבורנ,נ.הוב&ן,צ. י ז. ?וינבר‭,:‬ש.ןאק,ז.זלצין,נ.חיני.ץ‭.,‬ ר"ר-נ.טורוב,י.ם6יבק,י.מרנרלין, מ.י.פולונסקי,ב.פישקו,א.־קרון, ‭^"‬ קריגיס,ד: שנידר.בטרור ב‭? ':‬ ד‭''‬ר. י יצחק אפשטין,־ א אורינובסקי,י.בוד־ ניק,מ‭..‬א‭..‬ביגל,אכ.נולוטב,פרופי ט.פפנהים‭,,‬ד"ר,י.רובין,פ.שיפמן‭?.‬ גלהיו־צח לרכוש לו את הטפח ביי הוד תלמידי הקורסים לגלנו5ייהם השו־ נים (בגיודנה‭.,‬סלונים,חרקוב וקיוב‭,(‬ ובן תלטייי־ הסמינריון של ד"ר טשרנאי בוילנה,נ"תבקשימ לפנות: למ.א.בינ‭,5‬ י הםרב!לחנוך‭,"‬רחוב גרוזנברנ.• , - דבר, 18/06/1936
imageimageimageimageimage