ארכיון ActivePaper לחקר הדורות בפולין שאפט פריינר פון ייוו"א,בלעטער פאר צעשיכטע‭,11,‬וארשה ‭174,1938:‬ עמי. י וויסבשאפטלעכער קריין ביי דעו געזעלשאפט פריינו פון ייוו"א אין לאח‭.*‬לאדזשעל וויםנשאפטל.עכע - דבר, 12/08/1938
imageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimage