ארכיון ActivePaper >? ?^?*?^^^^^ • ^ . ^ ^ - * #^^^^^^^^ III צ "1 /־ד 1/ > * ל י | 1 יימ 1 1/1 ודדדו \> וד-* %**' •**• 1) ** 1/ ^1 ^ XI'II•! תופילא * I ) שה 41 <ט יורו>\ \)!;) י*ר> >) 1( ן י * I ^ 31^11 ןוידטציאב >*>\^ ^ *** איש תויורחת7 ־" י - על המשמר, 03/07/1960
imageimage